Nasza Firma

Posiadamy najbardziej opłacalną metodę przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wytwarzającą najwyższą jakość paliwa płynnego niż jakakolwiek technologia.

Jesteśmy firmą technologiczną, z siedzibą w Warszawie, której misją jest dostarczanie innowacyjnych, zrównoważonych i zyskownych rozwiązań dla wyzwań związanych z globalnym problemem odpadów. Członkowie naszego zespołu badawczo – wdrożeniowego mają ponad 30 lat doświadczenia w opracowywaniu opatentowanych technologii. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów związanych z opracowywaniem technologii, które mogą skutecznie rozkładać struktury molekularne odpadów i przekształcać je w czyste paliwa, chemikalia oraz inne zasoby, a w rezultacie pozytywnie wpływać na środowisko.

Naszą główną kompetencją jest technologia, która produkuje rafinowane paliwa silnikowe z nienadających się do recyklingu odpadów. Plany na przyszłość, to opracowanie kolejnych generacji technologii ukierunkowanych na inne rodzaje stwarzających problemy odpadów.

Dotyczy to rozwiązań, które:

  1. Dają opłacalną alternatywę dla spalania i składowania, co powinno zachęcać do recyklingu.
  2. Z technicznego punktu widzenia są skalowalne, a więc opłacalne zarówno dla małych, jak i dużych miast, tak aby odpady były przetwarzane lokalnie, zmniejszając w rezultacie emisję zanieczyszczeń związanych z ich transportem po całym kraju i świecie.
  3. Zapewniają efektywną konwersję odpadów w celu zmaksymalizowania odzysku energii w nich zamkniętej.
  4. Dają minimalny produkt uboczny, który także może być spożytkowany, a więc kolejne problemy z odpadami nie są generowane.
  5. Są ekonomicznie opłacalne bez żadnych dotacji, a tym samym nie są zależne od zmian w polityce rządowej.
  6. Są przyjazne dla środowiska.

Firma Handerek Technologies została zbudowana zgodnie z wizją

Nie ma odpadów –
tylko zasoby wielokrotnego użytku