Rada naukowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Handerek Technologies podpisało umowę o współpracy badawczo-rozwojowej z PIMOT, mającą na celu rozwój technologii przetwarzania odpadów.

RADA NAUKOWA

Prof. dr. inż. KRZYSZTOF BIERNAT

Licencjonowany ekspert w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej i wybitny specjalista w obszarze termodynamiki chemicznej procesów środowiskowych, a także rozwoju technologii, oceny jakości i wykorzystania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw i ich rafinacji. Lider Obszaru oraz Profesor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,  wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów…

Prof. dr hab. inż. ZDZISŁAW CHŁOPEK

Wybitny ekspert w obszarze budowy i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych, motoryzacji i transportu oraz ochrony środowiska. Jego zainteresowania obejmują m.in. problemy zanieczyszczeń z silników spalinowych, paliw niekonwencjonalnych czy proekologicznych rozwiązań w transporcie. Profesor w Politechnice Warszawskiej i w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. Ekspert Ministerstwa Środowiska, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej…

Prof. dr inż. MACIEJ PACZUSKI

Wybitny specjalista w obszarze paliw i technologii ropy naftowej. Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przeszłości pracował w i kilkakrotnie kierował Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Prowadził liczne prace badawcze i wdrożeniowe – m.in. na potrzeby PKN Orlen. Autor i współautor 44 publikacji, 29 referatów, 32 prac naukowo – badawczych oraz 11 patentów i zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

Wybitny ekspert w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, technologii wykonywania i właściwości materiałów konstrukcyjnych, transportu, recyklingu samochodów i produktów ich eksploatacji, odzysku materiałowego, ochrony środowiska i gospodarki zamkniętego obiegu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, profesor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji…

dr. inż. ANNA MATUSZEWSKA

Specjalizuje się w badaniach z zakresu tribochemii, paliw i paliw alternatywnych, w tym pozyskiwanych z surowców odpadowych. W 1993 r. ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W 2008 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyny. Do 2007 roku pracowała w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie zajmowała się m.in. zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w węźle tarcia…