GLOBALNY PROBLEM I POTRZEBY RYNKU

ton

plastiku wytwarzanego każdego dnia na całym świecie

milionów ton

nienadających się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych przybywa rocznie w UE
4,9

miliarda ton

na całym świecie zdeponowanych na wysypiskach i wyrzuconych bezpośrednio w środowisku naturalnym

%

recyklingu lub ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych jest celem proponowanym dla UE do roku 2030
W 2016 r. na całym świecie wyprodukowano ponad 335 milionów ton plastiku, a tylko mniej niż 1% ulega biodegradacji. Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych jest coraz większym problemem zagrażającym ekosystemowi. 75% odpadów z tworzyw jest składowanych na wysypiskach lub kończy bezpośrednio w środowisku naturalnym, w tym 8 milionów ton rocznie w morzach i oceanach. Nawet w UE, przy najbardziej rygorystycznych przepisach, mniej niż 32% podlega recyklingowi, reszta jest spalana, składowana lub eksportowana. Ponadto wprowadzony przez Chiny w styczniu 2018 r. zakaz importu odpadów powoduje, że eksport odpadów stał się bardzo trudny dla rozwiniętych gospodarek.

Miasta na całym świecie potrzebują sposobów, aby odwrócić strumień odpadów z tworzyw sztucznych od wysypisk śmieci i spalarni. Brak wolnej przestrzeni, bardziej rygorystyczne przepisy lub całkowity zakaz wyrzucania plastiku, wycieki do dróg wodnych i środowiska naturalnego oraz długi czas rozkładu powodują, że składowanie odpadów plastikowych na wysypiskach jest problematyczne. Spalanie jest bardzo kapitałochłonne i stanowi jedną z najdroższych metod wytwarzania energii i eliminacji odpadów. W porównaniu z recyklingiem spalanie tworzyw sztucznych generuje prawie trzykrotnie większą emisję gazów cieplarnianych, a wychwytuje jedynie 20% energii zawartej w plastiku.

Wykorzystując odpady z tworzyw sztucznych, jako surowiec do produkcji paliwa, reaktory firmy Handerek Technology stanowią atrakcyjną odpowiedź na wyzwania związane z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych i wywarzają wartościowe produkty z odpadów, które w inny sposób nie nadają się do recyklingu.