SUROWCE

Nasza technologia przetwarza odpady z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu materiałów, takie jak zabrudzone folie, opakowania wielomateriałowe, wszelkiego rodzaju opakowania konsumenckie, a także odpady przemysłowe, z wyłączeniem PCW i PU.

W zakładach sortownia odpadów przeprowadzono testy w celu określenia możliwości wydzielenia z mieszanych odpadów komunalnych żądanych rodzajów tworzyw sztucznych oraz określenia właściwej współpracy pomiędzy sortownią odpadów a instalacją przetwarzającą je na paliwo. Testy potwierdziły zdolność do pozyskania surowca i możliwość zasilania nim instalacji do recyklingu odpadów bezpośrednio po segregacji odpadów. Nasz proces nie ulega zakłóceniom przy zastosowaniu surowca, w którym znajdują się w dopuszczalnym zakresie odpady z materiałów, które są zwykle używane do innych technologii recyklingu, takich jak np. PET.

RODZAJE ODPADÓW
TWORZYW SZTUCZNYCH

HDPE
LDPE
PP
PS