Nasza Firma

Firma handerek technologies została zbudowana na głębokiej wierze, że

Nie ma odpadów – są tylko zasoby odnawialne

naszą misją jest rozwój technologii, które umożliwiają przekształcanie odpadów w cenne surowce

Jesteśmy firmą technologiczną, z siedzibą w Warszawie, której misją jest dostarczanie innowacyjnych, zrównoważonych i zyskownych rozwiązań dla wyzwań związanych z globalnym problemem odpadów. Członkowie naszego zespołu badawczo – wdrożeniowego mają ponad 30 lat doświadczenia w opracowywaniu opatentowanych technologii. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów związanych z opracowywaniem technologii, które mogą skutecznie rozkładać struktury molekularne odpadów i przekształcać je w czyste węglowodory oraz inne zasoby, a w rezultacie pozytywnie wpływać na środowisko.

Naszą podstawową kompetencją jest technologia, która wytwarza ciekłe węglowodory – komponenty paliw silnikowych z nienadających się do recyklingu odpadów plastikowych. Plany na przyszłość, to opracowanie kolejnych generacji technologii ukierunkowanych na inne rodzaje stwarzających problemy odpadów.

NASZYM CELEM JEST DOSTARCZANIE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE SĄ:

  1. Dają opłacalną alternatywę dla spalania i składowania, co powinno zachęcać do recyklingu.
  2. Z technicznego punktu widzenia są skalowalne, a więc opłacalne zarówno dla małych, jak i dużych miast, tak aby odpady były przetwarzane lokalnie, zmniejszając w rezultacie emisję zanieczyszczeń związanych z ich transportem po całym kraju i świecie.
  3. Zapewniają efektywną konwersję odpadów w celu zmaksymalizowania odzysku energii w nich zamkniętej.
  4. Dają minimalny produkt uboczny, który także może być spożytkowany, a więc kolejne problemy z odpadami nie są generowane.
  5. Są ekonomicznie opłacalne bez żadnych dotacji, a tym samym nie są zależne od zmian w polityce rządowej.
  6. Są przyjazne dla środowiska.