UE I POLSKA WOBEC ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ODPADY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
W UE I POLSKA

  • Zakaz składowania odpadów o energii spalania powyżej 6 MJ / kg suchej masy w Polsce
  • Piece do wypalania cementu / spalarnie śmieci nie chcą brać odpadów za darmo przy energii spalania poniżej 25 MJ / kg
  • Istniejące rozwiązania, takie jak spalanie, nie są ani wydajne, ani komercyjnie opłacalne bez dopłat
  • Zakaz przywozu odpadów wprowadzony w styczniu 2018 r. przez Chiny, które odbierały 85% odpadów z tworzyw sztucznych wywożonych z UE, powoduje panikę na rynkach odpadów
  • Europejska Strategia Tworzyw Sztucznych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego opublikowana 16.1.2018 stawia za cel, aby do 2030 r. 100% wszystkich opakowań plastikowych w UE można ponownie wykorzystać lub łatwo poddać recyklingowi
  • Dyrektywa UE /2014/94 / (z dn. 22.10.2014) ma na celu wsparcie rozwoju paliw alternatywnych i zrównanie traktowania paliw wywarzanych z odpadów z tworzyw sztucznych z innymi, jak biopaliwa, wodór, LPG/LNG i energia elektrycznea. Paliwa produkowane przez Handerek Technologies spełniają w pełni założenia tej dyrektywy.