NASZA HISTORIA

JESTEŚMY NAPĘDZANYM TROSKĄ O ŚRODOWISKO ZESPOŁEM ŁĄCZĄCYM DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE Z INNOWACYJNĄ INŻYNIERIĄ

Obserwując narastający problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych, Adam Hańderek rozpoczął w 2004 r. prace badawczo-rozwojowe nad technologiami termicznego i termokatalitycznego przetwarzania tych odpadów na frakcje węglowodorów C1 – C24. W latach 2005-2017. powstało 8 instalacji badawczych w skali ćwierć-technicznej, testujących różnorodne rozwiązania aparaturowe w zakresie termicznej depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych. Wiele z nich zostało opatentowanych w kraju i na świecie. Celem badań było znalezienie skutecznego sposobu podgrzewania odpadowych tworzyw sztucznych przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadmiernego koksowania surowca w reaktorze i uzyskaniu produktów wrzących do maksymalnej temperatury 360 ° C w jednym zintegrowanym procesie.

W 2014 r. Adam i jego zespół zmienili paradygmat i podeszli do problemu w innowacyjny sposób. Doprowadziło to do opracowania nowego, bardzo skutecznego reaktora, w którym wyeliminowano charakterystyczne dla innych technologii uciążliwe problemy z odpadami powstającymi, jako produkty uboczne. Rozwiązanie uzyskało w 2017 roku ochronę patentową w Polsce, a następnie wystąpiono o rozszerzenie ochrony patentowej na arenie międzynarodowej.

W 2016 r. Adam Hańderek i jego badania zwróciły uwagę Susan Kim-Chomickiej, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych krajach świata, pasjonatki ochrony środowiska i pozytywnej zmiany społecznej. Będąc pod wrażeniem innowacyjnej technologii, jej pozytywnego wpływu na środowisko oraz pasji Adama i jego zespołu, dołączyła ona do grupy jako doradca i inwestor finansujący dalsze badań.

Instalacja badawcza powstała w ramach umowy badawczego z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT. Przeprowadzono szeroko zakrojone testy, w których potwierdzono przyjęte założenia procesowe w technologii wsadowej. Dalsze prace badawcze koncentrowały się na optymalizacji warunków procesu, co zaowocowało kolejnym patentem w 2019 r. Rejestracja zgłoszenia patentowego dla całego procesu pozwoliła na przedstawienie wynalazku na targach wynalazków i poddanie go międzynarodowej ocenie.

W styczniu 2018 r. Adam Hańderek i Susan Kim-Chomicka powołali do życia HANDEREK TECHNOLOGIES sp. Z o.o. w celu komercjalizacji na skalę przemysłową ponad 10 lat badań i rozwoju. Od momentu powstania firma zdobyła wiele nagród jako startup, firma z Clean Tech oraz za innowacje inżynieryjne. Między innymi w 2019 r. znalazła się w gronie 5 najlepszych polskich startupów utytułowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 30 najlepszych firm z zakresu Clean Tech w Europie wybranych przez Climate KIC.

Firma, samodzielnie lub razem z PIMOT , otrzymała liczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie innowacji, m.in.:

  • iENA Norymberga, Niemcy, 2017 r. – Grand Prix
  • INNOVA w Barcelonie, Hiszpania, 2017 r. – Złoty Medal z wyróżnieniem i Grand Prix w kategorii wynalazków przemysłowych.
  • ARCHIMEDES w Moskwie, Rosja, 2017 r. – Złoty Medal z wyróżnieniem i Puchar Związku Inżynierów i Wynalazców Rosji.
  • INTARG w Katowicach, Polska, 2017 r. – Platynowy Medal, Grand Prix INTARG , Puchar Prezesa NOT oraz indywidualna nagroda dla Adama Hańderka – „Lider Innowacji” w kategorii Osobowość.
  • Belt & Road Initiative Innovation Fair w Chengdu, Chiny, 2016 – Grand Prix i Star of Business Start-up.