DR INŻ. Anna Matuszewska

Specjalizuje się w badaniach z zakresu tribochemii, paliw i paliw alternatywnych, w tym pozyskiwanych z surowców odpadowych. W 1993 r. ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W 2008 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyny.

Do 2007 roku pracowała w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie zajmowała się m.in. zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w węźle tarcia. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wykładowca, oraz w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie jako Główny Specjalista w Grupie Badawczej Paliw i Biogospodarki. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych.