NASZA HISTORIA

HANDEREK TECHNOLOGIES Sp. z o.o. powstała w styczniu 2018 roku i jest kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej przez Adama Hańderka pod nazwą „Technologie Recyklingu Adam Hańderek” od sierpnia 2015 roku.

Adam Hańderek rozpoczął badania w dziedzinie rozwoju technologii przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w 2004 roku. Rozpoczął od działalności w branży technologii produkcji biopaliw w Niemczech – estryfikacja i transestryfikacja tłuszczów , w tym tłuszczów odpadowych i wolnych kwasów tłuszczowych, na katalizatorach kwasowych ( we współpracy z PKN Orlen ). Następnie przeniósł się do prac badawczo-rozwojowych nad technologiami termicznego i termokatalitycznego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych we frakcje węglowodorowe C1 – C24.

W latach 2005 – 2017, powstało 8 generacji instalacji badawczych w skali ćwierć technicznej, które posłużyły do testowania różnych rozwiązań technicznych w obszarze termalnej de-polimeryzacji odpadów z tworzyw sztucznych. Wiele z nich zostało opatentowanych w kraju i na świecie. Zadaniem badawczym było znalezienie skutecznego sposobu ogrzewania odpadów z tworzyw sztucznych przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadmiernego koksowania surowca w reaktorze i otrzymywania produktów gotujących się do maksymalnej temperatury 360 ° C w jednym zintegrowanym procesie.

W 2014 roku Adam i jego zespół dokonali zmiany paradygmatu i podeszli do problemu w nowatorski sposób. Doprowadziło to do opracowania nowego wysoce efektywnego reaktora, w którym wyeliminowane zostały problemy z odpadami z produktów ubocznych, jakie są przywarą innych technologii. W 2017 r. rozwiązanie uzyskało ochronę patentową w Polsce i w tym samym roku złożono wniosek o międzynarodowe rozszerzenie ochrony patentowej.

W 2016 roku, w ramach kontraktu badawczego z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (PIMOT), powstała instalacja badawcza. Przeprowadzono rozległe testy, w których potwierdzono przyjęte założenia procesowe w technologii wsadowej. Dalsze prace badawcze koncentrowały się na optymalizacji warunków procesu, co spowodowało złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w 2017 r. Rejestracja zgłoszenia patentowego na cały proces umożliwiła przedstawienie wynalazku na targach wynalazków i poddanie ich międzynarodowej ocenie.

W 2016 r. firma Technologie Recykligu znalazła się w polu uwagi Susan Kim- Chomickiej. Będąc pod wrażeniem innowacyjnej technologii i jej ekologicznego wymiaru oraz pasji i poświęcenia Adama Hańdereka i jego zespołu, Susan dołączyła do grupy – początkowo jako doradca i inwestor. W 2018 roku wspólnie założona została spółka „Handerek Technologies Sp. z o.o.”, jako kontynuacja działalności firmy „Technologie Recyklingu Adam Hańderek”. Susan weszła do zarządu firmy na pełen etat, aby poprowadzić wysiłki w zakresie komercjalizacji i biznesowego rozwoju nowej spółki.

Firma, samodzielnie lub razem z PIMOT , otrzymała liczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie innowacji, m.in.:

  • iENA Norymberga, Niemcy, 2017 r. – Grand Prix
  • INNOVA w Barcelonie, Hiszpania, 2017 r. – Złoty Medal z wyróżnieniem i Grand Prix w kategorii wynalazków przemysłowych.
  • ARCHIMEDES w Moskwie, Rosja, 2017 r. – Złoty Medal z wyróżnieniem i Puchar Związku Inżynierów i Wynalazców Rosji.
  • INTARG w Katowicach, Polska, 2017 r. – Platynowy Medal, Grand Prix INTARG , Puchar Prezesa NOT oraz indywidualna nagroda dla Adama Hańderka – „Lider Innowacji” w kategorii Osobowość.
  • Belt & Road Initiative Innovation Fair w Chengdu, Chiny, 2016 – Grand Prix i Star of Business Start-up.