PROCES

Bezpośrednia produkcja gotowych do użycia paliw silnikowych z odpadów tworzyw sztucznych

PROCES

Firma Handerek Technologies opracowała technologię umożliwiającą skuteczny i wydajny recykling z mieszanych odpadów polimerów (plastiku) – w szczególności z poliolefin (polietylen PE, polipropylen PP i polistyren PS). Po recyklingu produktem końcowym są zgodne z normami UE paliwa EN590 diesel, EN228 benzyna i frakcje paliwa lotniczego.

Główne cechy:

  • Nieumyte mieszaniny poliolefin stosowane jako surowiec
  • Wysoka wydajność recyklingu w granicach 83-90% w zależności od mieszanki tworzyw sztucznych
  • Minimalna ilość 1-2% produktu ubocznego – suchy koks węglowy (towar, który może być sprzedany)
  • Proces jest zaplanowany do pracy w trybie ciągłym
  • Proces przebiega pod ciśnieniem atmosferycznym i w niskiej temperaturze
  • Proces jest samowystarczalny energetycznie, zapewniając gaz i paliwo wykorzystywane do jego obsługi

Przetestowany, chroniony i opatentowany

  • Proces, paliwa z końcowych produktów i emisje testowane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT (podległy Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii)
  • Patent otrzymany w 2017 r., drugi patent zgłoszony
  • Grand Prix i złote medale przyznawane na największych targach innowacji i technologii w Europie: IENA , INNOVA, ARCHIMEDES i INTARG

SCHEMAT INSTALACJI