NASZA MISJA

Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego poprzez przekształcenie odpadów w źródła energii

CO ROBIMY

Firma Handerek Technologies stworzyła przełomową, opatentowaną technologię, która w niskociśnieniowym procesie przekształca nieprzetwarzalne odpady plastikowe w całkowicie rafinowane frakcje oleju napędowego i benzyny. Technologia jest opłacalna ekonomicznie – bez żadnych dotacji, samowystarczalna energetycznie i nie generuje nieużytecznych odpadów jako produktów ubocznych. Naszym celem jest stać się światowym standardem w technologii transformacji tworzyw sztucznych w paliwa i mieć znaczący pozytywny wpływ na środowisko poprzez maksymalizację recyklingu odpadów.

GŁÓWNE NAGRODY

Grand Prix

Grand Prix

Złoty Medal z Wyróżnieniem

Grand Prix

Zwycięzca
w Kategorii Środowiska

PITCH TO LONDON
Zdobywca Pierwszego Miejsca

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA

KONWERSJI ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH NA PALIWA SILNIKOWE

ODPADY PLASTIKOWE

KRAKING

UWODORNIENIE
IZOMERYZACJA
DESTYLACJA
RAFINOWANE PALIWO
ODPADY PLASTIKOWE
KRAKING
UWODORNIENIE
IZOMERYZACJA
DESTYLACJA
RAFINOWANE PALIWO
1 KG ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH =  1 L PALIWA płynnego

KORZYŚCI:

 • Produkt końcowy jest paliwem o jakości zgodnej z normami UE:
  • olej napędowy EN590
  • benzyna EN228
  • paliwo lotnicze
 • Proces jest komercyjnie opłacalny bez zewnętrznych dotacji
 • Technologia generuje dochody minimalizując w ten sposób całkowite koszty gospodarki odpadami samorządów i społeczności lokalnych
 • Pozytywny efekt środowiskowy

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA:

 • Unikalna technologia, która bezpośrednio produkuje paliwa silnikowe spełniające wymagania norm UE i gotowe do użycia lub sprzedaży
 • Proces zaprojektowany do operacji w trybie ciągłym i przebiegającej pod ciśnieniem atmosferycznym
 • Proces przebiega pod ciśnieniem atmosferycznym
 • Proces jest samowystarczalny energetycznie, dostarczając gazu i paliwa do jego obsługi

INNE ZALETY:

 • Skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych i procesami recyklingu
 • Redukcja odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci i w środowisku
 • Poszanowanie zasobów naturalnych surowców
 • Zwiększona dywersyfikacja energetyczna
 • Zmniejsza import ropy naftowej
 • Paliwo wyprodukowane z emisją CO2 mniejszą niż produkcja z ropy naftowej