SKUTECZNOŚĆ

Bilans Masy

Czyste tworzywo sztuczne
do przetworzenia

Wykres przykładowy

2%

[

Koks węglowy

8-12%

[

Gaz Palny C1-C4

86-90%

Płynne Paliwo

[

Lekka benzyna
C5-C6
5-10%

[

Benzyna
C6-C12
10-15%

[

Nafta
C9-C16
30-35%

[

Olej napędowy
C12-C25
40-50%

Balans Energetyczny

54%

(120kg)

[

Ilość ciepła wytworzonego z gazu palnego C1-C4

1300 kW/h

46%

(100kg)

[

Ilość energii wytwarzanej ze spalania lekkiej benzyny C5-C6

1389 kW/h

Razem 2689kW/h

Energia potrzebna na
10 000 ton produktu rocznie

28%

[

Generator z mocą 750 kWe

750 kW/h

72%

[

Palniki do gazu procesowego 1350 kWc

1930 kW/h

Razem 2680kW/h