Adam Hańderek

CTO i założyciel Handerek Technologies

Wynalazca i naukowiec posiadający równocześnie ponad 30-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca w Polsce i Niemczech. Autor licznych patentów i wniosków patentowych oraz publikacji. Za swoje dokonania w zakresie technologii recyklingu otrzymał liczne nagrody. W latach 80-tych założył jedną z pierwszych w Polsce spółek z o. o. (PPUH Krylateks), gdzie zatrudniając ponad 100 osób wdrażał we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej innowacyjną technologię pianki krylaminowej.

W latach 90. działał na rynku niemieckim będąc właścicielem firmy handlowej H&H GbR Schweinfurt oraz sprawując kontrolę nad GZMK GmbH. Potem rozpoczął kierowanie działem wdrożeniowym technologii transestryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu katalizatorów kwasowych w ramach Jenamethyl GmbH i we współpracy z PKN Orlen (1997 – 2005).

Wtedy też zaczął się zajmować gospodarką odpadami i recyklingiem. W 2006 przeniósł się do Liquidsun AG Jena, gdzie zetknął się z technologiami recyklingu odpadowych poliolefin. Rozwijając te technologie przeniósł się do Enerfoil Vertriebs GmbH (2008 – 2014), aby kierować pracami badawczo – rozwojowymi. Po tym okresie rozpoczął niezależną działalność badawczą w ramach Technologie Recyklingu Adam Hańderek. W celu pozyskania inwestorów do sfinansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji opracowanych już technologii oraz biznesowych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w 2018 roku stworzył Handerek Technologies Sp. z o. o. pozyskując do współpracy zespół doświadczonych specjalistów z różnych obszarów działalności.